Lamborghini giới hạn sản xuất 600 siêu xe Aventador SV