Cho thuê xe tháng tại Hải Phòng: Mer – Ford 16 chỗ