2015 xe ô tô Việt Nam có thể giảm đến hàng trăm triệu đồng.